Zorgaanbod

Een gepersonaliseerd zorgplan

Als woonzorgcentrum stappen we af van "wat wilt u?". We stemmen ons aanbod af op "wie bent u?". Door gesprekken te voeren met onze nieuwe bewoners achterhalen we wat hun verhaal is. Op die manier wordt een gepersonaliseerd zorgplan opgesteld, op maat van de bewoner, dat rekening houdt met hun wensen en noden.
Daarnaast vertrekken we vanuit de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de mens als persoon. We geloven steevast in het respecteren van de zelfredzaamheid van personen, ook van mensen die moeilijkheden ondervinden bij het stellen van bepaalde handeling.
Om de bewoners bij te staan bij zorgtaken hebben wij een uitstekend opgeleid, warm en passioneel team verpleging en verzorging klaarstaan. Ons zorgteam is 24/24 beschikbaar om de bewoners te helpen met de activiteiten van het dagelijks leven zoals wassen, maaltijdbegeleiding, hulp op toilet. Daarnaast zorgt ons zorgteam voor een warm en familiaal thuisgevoel. Kinésitherapie en ergotherapie worden intern aangeboden om u fit en actief te houden.
U hebt verder ook nog een vrije keuze uit externe dienstverleners en zorgverstrekkers. Laat bijvoorbeeld gerust uw eigen bekende kapper of pedicure langskomen en blijf vertrouwen op de expertise van uw eigen huisarts die uw medisch dossier kent.Personen met dementie

Gelijklopend met onze visie op zorg vanwege lichamelijke beperkingen bekijken we bij personen met dementie eerst de “persoon” en dan pas “dementie”. We achterhalen de identiteit van de persoon met dementie en passen ons zorgplan hierop aan op een zo flexibel mogelijke manier. De bewoner krijgt professionele ondersteuning met respect voor zijn of haar eigen kunnen.

Wij kiezen bewust voor het samenleven van personen met dementie en personen met lichamelijke zorgbehoevendheid, we kiezen in onze kleinschalige onderneming immers liever voor gemeenschapsvorming dan voor het creëren van twee verschillende bewonersgroepen. Personen met dementie kunnen hier in alle veiligheid verblijven door continue toezicht van ons zorgpersoneel.

Palliatieve zorgondersteuning

Onze zorgorganisatie kan rekenen op een intern palliatief team dat zorgt voor een menselijke, warme en professionele ondersteuning in een palliatieve zorgsituatie. Vanuit de wensen van de bewoner en in samenspraak met verschillende disciplines zoals dokters, verpleging, verzorging, … wordt besproken hoe de bewoners kan genieten van maximaal comfort.

Wenst u bijkomende informatie?

Kijkt dan zeker eens naar de 'veelgestelde vragen', of neem vrijblijvend contact met ons op:

Veelgestelde vragen Contacteer ons