Opname

Opnamebeleid

De stap naar een woonzorgcentrum is voor niemand eenvoudig. Deze stap gaat gepaard met gevoelens van afscheid van de onafhankelijkheid, van een gekende omgeving en van oude gewoonten. Vanaf het eerste contact wordt een toekomstige bewoner hartelijk ontvangen en worden alle mogelijke vragen op een zo eenvoudig mogelijke manier beantwoord. We luisteren naar het verhaal van de toekomstige resident en trachten de nodige zorgen in kaart te brengen.

Ook tijdens het eerste contact en de eigenlijke opname zetten we ons in om de toekomstige bewoner te betrekken bij de werking van Hof ter Lande. Zorgvragers en hun familie zijn welkom om nog eens langs te komen om te kijken hoe het er hier aan toe gaat en kunnen mee deelnemen aan activiteiten. Hof ter Lande neemt contact op met de zorgvrager om de zorgsituatie te bespreken en de toekomstige bewoner wordt op de hoogte gebracht van de plaats op de wachtlijst en wanneer er een kamer vrij komt.

Wanneer de dag van opname is aangebroken, staat het voltallig team van Hof ter Lande klaar om de bewoner te ontvangen. De nodige documenten worden doorgaans dan ingevuld, maar de klemtoon ligt op een warm en menselijk onthaal in een familiale sfeer.

Wachtlijst

Vooraleer een bewoner intrekt neemt, krijgt hij of zij naargelang de beschikbare capaciteit een plaats op een wachtlijst . Hof ter Lande geeft voorrang aan zorgvragers met een hoge zorgnood. Deze zorgnood wordt in kaart gebracht door middel van de Katz-schaal, waarbij verschillende aspecten met betrekking tot zorg (kleden, wassen, eten,…) worden belicht.

In principe geeft Hof ter Lande geen voorrang aan bewoners van bepaalde gemeenten. Het is natuurlijk wel zo dat we het erg belangrijk vinden dat het sociaal netwerk van onze bewoners behouden wordt en dat het dus opportuun is zoveel mogelijk bewoners te huisvesten met een plaatselijke herkomst, familie en vriendenkring.

Wenst u bijkomende informatie?

Kijkt dan zeker eens naar de 'veelgestelde vragen', of neem vrijblijvend contact met ons op:

Veelgestelde vragen Contacteer ons